Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Nauka w naszych szkołach jest bezpłatna i zapewnia zdobycie interesującego Cię zawodu

 

Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia)

 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Cieśla
 • Stolarz
 • Ślusarz (z przygotowaniem do egzaminu spawalniczego)
 • Operator urządzeń przemysłu szklarskiego – praktyki w hucie szkła, wynagrodzenie co najmniej 500 zł. miesięcznie już od I klasy.
  Po ukończeniu szkoły gwarantowana praca na stanowisku hutnik lub szlifierz szkła i satysfakcjonujące zarobki.

Warunkiem przyjęcia do Branżowej  Szkoły I stopnia jest ukończenie ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Szkoła zapewnia wszystkim uczniom praktyki, w nowocześnie wyposażonych pracowniach oraz warsztatach szkoleniowych, odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla nauczanego zawodu.

Uwaga! Podanie i kwestionariusz osobowy dostępne są w zakładce „Dla ucznia”/”Druki do pobrania”.

 

Branżowa Szkoła II stopnia (2 lata):

 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik technologii szkła
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik usług kelnerskich
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik mechanik
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik technologii żywności

O przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II stopnia mogą ubiegać się absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej, posiadający pierwszą kwalifikację wspólną wyodrębnioną w danym zawodzie.  

Słuchacze Branżowej Szkoły  II stopnia  są przygotowywani i mają prawo przystąpić do egzaminów potwierdzających drugą kwalifikację cząstkową wyodrębnioną w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz do egzaminu maturalnego.

Uwaga! Podanie i kwestionariusz osobowy dostępne są w zakładce „Dla ucznia”/”Druki do pobrania”.


LINK DO FILMIKU PROMOCYJNEGO:
https://youtu.be/xBwMjhkK_24