Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Nauka w naszych szkołach jest bezpłatna i zapewnia zdobycie interesującego Cię zawodu.

Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia)

 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Cieśla
 • Stolarz
 • Ślusarz (z przygotowaniem do egzaminu spawalniczego)

Warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I stopnia jest ukończenie ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Szkoła zapewnia wszystkim uczniom praktyki, w nowocześnie wyposażonych pracowniach oraz warsztatach szkoleniowych, odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla nauczanego zawodu.

Uwaga! Podanie i kwestionariusz osobowy dostępne są w zakładce „Dla ucznia”/”Druki do pobrania”.

 

Branżowa Szkoła II stopnia (2 lata):

 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie

 • Technik technologii szkła

 • Technik usług fryzjerskich

 • Technik usług kelnerskich

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Technik mechanik

 • Technik pojazdów samochodowych

 • Technik technologii żywności

O przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II stopnia mogą ubiegać się absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej, posiadający pierwszą kwalifikację wspólną wyodrębnioną w danym zawodzie.

Słuchacze Branżowej Szkoły II stopnia są przygotowywani i mają prawo przystąpić do egzaminów potwierdzających drugą kwalifikację cząstkową wyodrębnioną w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz do egzaminu maturalnego.

Uwaga! Podanie i kwestionariusz osobowy dostępne są w zakładce „Dla ucznia”/”Druki do pobrania”.

Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości czy do nas dołączyć obejrzyj poniższą prezentację:

Zespół Szkół Niepublicznych w Tarnownie – Prezentacja 2021/2022 – YouTube