Aktualności
Dostępne kierunki kształcenia Kierunki
Technik żywienia i usług gastronomicznych Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych: oceniania...
Operator obrabiarek skrawających Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania...
Ślusarz Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania elementów maszyn i urządzeń; naprawiania...
Stolarz Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych; wykonywania prac...
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowywany do wykonywania...
Cieśla Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cieśla jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowanie elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do...
Cukiernik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych: obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;...
Kucharz Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz  jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności; sporządzania potraw i napojów; wykonywania czynności...
Technik informatyk W dobie bardzo szybko postępującej informatyzacji życia, informatycy są osobami pożądanymi na rynku pracy oraz niezbędnymi w każdej...
Technik usług fryzjerskich i fryzjer Absolwent szkoły kształcącej w zawodach technik usług fryzjerskich i fryzjer jest przygotowany do wykonywania następujących...
Kelner Kelner jest  osobą zajmująca się pełną w pełni profesjonalną obsługą  konsumenta w lokalach gastronomicznych od momentu ich wejścia, aż...