Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Technikum (4-letnie)

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik usług fryzjerskich

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie Gimnazjum.

Szkoła Branżowa I stopnia (3-letnia)

 • fryzjer
 • kucharz
 • cukiernik – miejsce praktycznej nauki zawodu: Cukiernia „Targowa” S. Bańbor i Wspólnicy w Tarnowie
 • cieśla
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • stolarz
 • ślusarz (z przygotowaniem do egzaminu spawalniczego)
 • operator urządzeń przemysłu szklarskiego – NOWOŚĆ! – miejsce praktycznej nauki zawodu: Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak w Ładnej
 • wędliniarz – NOWOŚĆ! – miejsce praktycznej nauki zawodu: Zakład Przetwórstwa Mięsnego „ROL-PEK” w Zbylitowskiej Górze.
 • piekarz – NOWOŚĆ! – miejsce praktycznej nauki zawodu: Piekarnia „Błajan” Jan Błaszkiewicz w Tarnowie i Zakład Piekarniczo-Cukierniczy >>G&G<< T. i G. Gniadek w Zgłobicach
 • mechanik pojazdów samochodowych – NOWOŚĆ! – miejsce praktycznej nauki zawodu: Autoryzowany Serwis NISSAN Novellus w Tarnowie i Zbylitowskiej Górze

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie Gimnazjum.

Szkoła zapewnia wszystkim uczniom praktyki, w nowocześnie wyposażonych pracowniach oraz warsztatach szkoleniowych, odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla nauczanego zawodu.

Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy – klasa III

 • kucharz
 • stolarz
 • ślusarz
 • murarz–tynkarz
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Uwaga! Podanie i kwestionariusz osobowy dostępne są w zakładce „Dla ucznia”/”Druki do pobrania”.