Egzamin gimnazjalny 2017 r. – TERMINY

 

  • 19.04.2017 r. (środa)

Godz. 9.00 – Historia i Wiedza o społeczeństwie

Godz. 11.00 – Język polski

 

  • 20.04.2017 r. (czwartek)

Godz. 9.00 – Przedmioty przyrodnicze

Godz. 11.00 – Matematyka

 

  • 21.04.2017 r. (piątek)

Godz. 9.00 – Język angielski – poziom podstawowy

Godz.11.00 – Język angielski – poziom rozszerzony

 

Uczniowie proszeni są o przybycie na egzamin co najmniej 30 minut
przed jego rozpoczęciem.

https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/o-egzaminie