Konsultacje indywidualne

 

Dyrektor ZSN – mgr Anna Bieniasz: codziennie – 7:30 – 15:30

 

Indywidualne spotkania z wychowawcami poszczególnych oddziałów klasowych
oraz nauczycielami przedmiotów po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym – 14 636 07 15