W ciągu roku szkolnego odbywa się 4 lub 5 zebrań z rodzicami: wrzesień, listopad, styczeń, kwiecień i dodatkowe wg potrzeb.

Dokładne terminy podawane są uczniom ok. dwóch tygodni wcześniej i zamieszczane w tej zakładce.