W ciągu roku szkolnego odbywa się 4 lub 5 zebrań z rodzicami: wrzesień, listopad, styczeń, kwiecień i dodatkowe wg potrzeb.

Dokładne terminy podawane są uczniom ok. dwóch tygodni wcześniej i zamieszczane w tej zakładce.

Zebrania z Rodzicami

Spotkania Rodziców i Opiekunów uczniów ZSN z nauczycielami, pedagogami i dyrekcją szkoły odbędą się w dniu 12 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 1600, w budynku szkoły przy ul. Mościckiego 27.

Rodziców uczniów poszczególnych klas zapraszamy:

  • III Gimnazjum – sala nr 1 – wychowawca – p. Marek Barabasz
  • I A BS – sala nr 5 – wychowawca – p. Marta Krawczyk
  • I B BS – sala nr 6 – wychowawca – p. Katarzyna Bielak
  • II A BS – sala nr 2 – wychowawca – p. Jacek Srebro
  • II B BS – sala nr 23 – wychowawca – p. Marzena Kowalczyk
  • III A ZSZ – sala nr 24 – wychowawca – p. Bożena Gałęza
  • III B ZSZ – sala nr 25 – wychowawca – p. Anna Lis
  • IV Technikum – sala nr 20 – wychowawca – p. Natalia Rogóż