Komunikat
Dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie
z dnia 20 września 2017 roku

w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2017/2018

W GIMNAZJUM, BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA,
NIEPUBLICZNYM TECHNIKUM – W TARNOWIE, UL. MOŚCICKIEGO 27

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – ustalam w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla:

GIMNAZJUM – w wymiarze do 8 dni

16 marca 2018 r. (konkurs informatyczny OHP)
• 18 kwietnia 2018 r.
• 19 kwietnia 2018 r.
• 20 kwietnia 2018 r.
• 30 kwietnia 2018 r.
• 2 maja 2018 r.
• 4 maja 2018 r.
• 1 czerwca 2018 r.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – w wymiarze do 6 dni

• 16 marca 2018 r. (konkurs informatyczny OHP)
• 30 kwietnia 2018 r.
• 2 maja 2018 r.
• 4 maja 2018 r.
• 1 czerwca 2018 r.
• 19 czerwca 2018 r.

TECHNIKUM – w wymiarze do 10 dni

• 10 stycznia 2018 r.
• 11 stycznia 2018 r.
• 16 marca 2018 r. (konkurs informatyczny OHP)
• 2 maja 2018 r.
• 4 maja 2018 r.
• 7 maja 2018 r.
• 8 maja 2018 r.
• 1 czerwca 2018 r.
• 19 czerwca 2018 r.