Komunikat
Dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie
z dnia 18 września 2018 roku

w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2018/2019

W GIMNAZJUM, BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA,
NIEPUBLICZNYM TECHNIKUM – W TARNOWIE, UL. MOŚCICKIEGO 27

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – ustalam w roku szkolnym 2018/2019 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla:

GIMNAZJUM – w wymiarze do 8 dni

• 2 listopada 2018 r.
• 10 kwietnia 2019 r.
• 11 kwietnia 2019 r.
• 2 maja 2019 r.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – w wymiarze do 6 dni

• 2 listopada 2018 r.
• 10 stycznia 2019 r.
• 2 maja 2019 r.
• 18 czerwca 2019 r.

TECHNIKUM – w wymiarze do 10 dni

• 2 listopada 2018 r.
• 10 stycznia 2019 r.