Komunikat
Dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie
z dnia 17 września 2019 roku

w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2019/2020

W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA,
  TARNÓW, UL. MOŚCICKIEGO 27

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – ustalam w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – w wymiarze do 6 dni

• 2 stycznia 2020 r.
• 3 stycznia 2020 r.
• ….. maja 2020 r. (konkurs informatyczny OHP)
• 12 czerwca 2020 r.
• 23 czerwca 2020 r.