Szkolny Klub Wolontariusza w Zespole Szkół Niepublicznych w Tarnowie rozpoczął swoją działalność w październiku 2015 roku. Zrzesza on uczniów z Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum Zawodowego. Koordynatorami i opiekunami Klubu są p. Renata Uchwat i s. Zachariasza Kalinowska. Pracę klubu wspierają również inni nauczyciele szkoły.