Od początku swej działalności klub nawiązał współpracę z następującymi instytucjami:

 

  • Stowarzyszeniem Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie
  • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zbylitowskiej Górze
  • Środowiskowym Domem Samopomocy im. św. Kingi prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
  • Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Przyjazny Dom” oraz z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie
  • Domem Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie
  • Domem Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Czarna Droga
  • Warsztatem Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie, prowadzonym przez: Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO
  • Fundacją „Zmieńmy świat” w Tarnowie
  • Młodzieżowym Centrum Wolontariatu przy Pałacu Młodzieży w Tarnowie
  • Świetlicą Parafialną „U Jana Pawła II”