Działania

Szkolny Klub Wolontariusza organizuje różnorodne akcje o charakterze charytatywnym, skierowane na pomoc potrzebującym. Włącza się w społeczne programy przeciwdziałania agresji i przemocy szkolnej, wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły. Promuje patriotyzm. I jak widać w poniższych relacjach działań Klubu DOBRO NIE PRZEMIJA, TRWA W SERCACH LUDZI I W PAMIĘCI.

Rok szkolny 2016/2017

Kolejny rok szkolny to nowy czas na czynienie dobra w nas samych i wokół nas. 🙂 Wolontariat rozwija się 🙂 i nas przybywa i działań także. Oprócz stałych punktów działania zaoferowaliśmy wychowankom Domu Dziecka w Rzuchowej usługi fryzjerskie. Ekipa klasy 2 i 3 ZSZ pod opieką p. Danuty Herduś podjęła się tego zadania (10 V 2017 r.). Tego samego miesiąca uczniowie klasy 1 A ZSZ i 3 TZ pod opieką pani Magdaleny Nowickiej odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie. Po występie artystycznym, wolontariusze zaprosili gospodarzy do wspólnego śpiewania złotych polskich przebojów i częstowali słodkościami przygotowanymi przez uczniów klasy 1 A ZSZ pod opieką pani Marzeny Kowalczyk. Kilka dni później młodzież wzięła udział w XIII Międzynarodowej Spartakiadzie Młodzieży Niepełnosprawnej „Europa bez barier 2017”. Uczniowie klasy 2 i 3 ZSZ pod opieką p. Danuty Herduś i p. Ewy Witek zapraszali na stylizację fryzur uczestników i opiekunów Spartakiady (23.05.2017 r.). A w Dzień Matki w Pałacu Młodzieży uczniowie klasy 1, 2 i 3 ZSZ udzielali poradnictwa w zakresie pielęgnacji włosów oraz czesali uczestniczące w obchodach Dnia Matki mamy i dzieci. Opiekunem grupy była pani Danuta Herduś, która zorganizowała także stylizację fryzur dla uczestników Pikniku Pirackiego. Uczniowie klasy 1, 2 i 3 ZSZ wykonywali fachowo pracę tego dnia – 28.05.2017 r. jak i później biorąc udział w Dniu Rodziny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie 30.05.2017 r. Wolontariusze z naszej szkoły świadczyli usługi fryzjerskie dla dzieci i ich rodzin.

Response code is 404

Rok szkolny 2015/2016

Dzięki szkoleniu koordynatorów Szkolnego Klubu Wolontariuszy nowi uczniowie naszej szkoły zostali wprowadzeni w tematykę i ideę wolontariatu. Warsztaty te zostały poprowadzone przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie. Był to dobry początek nowego roku szkolnego. I jak zawsze w roku szkolnym objęliśmy opieką Miejsca Pamięci Narodowej: Obelisków upamiętniających VI Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej i XVI Pułk Piechoty Armii Krajowej. A w okresie świątecznym Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy odwiedziliśmy zasłużonych w walce o wolność kraju żołnierzy AK. Nie zabrakło także zbiórek artykułów spożywczych na rzecz przygotowywanej przez Młodzieżowe Centrum Wolontariatu w Pałacu Młodzieży w Tarnowie wigilii dla osób samotnych i starszych, w której wzięliśmy także udział. Nasi koledzy i koleżanki upiekli ciasteczka na spotkanie wigilijne, a my udekorowaliśmy stoły. Troską naszych działań objęliśmy także najmłodszych. Zebraliśmy artykuły dziecięce na rzecz Domu Samotnej Matki w Tarnowie i podopiecznych Domu Dziecka w Rzuchowej. A pewnego mroźnego dnia grudnia nieoczekiwanie pojawił się w Domu Dziecka „Orszak św. Mikołaja”. Parę tygodni później, ekipa 12 wolontariuszy spowita mroźnym powietrzem  styczniowym zebrała na rzecz  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 4 011,9 zł. I znów, z wiosną wzięliśmy udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” organizowanej w rocznicę powstania w getcie warszawskim przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Później zorganizowaliśmy wraz z biblioteką szkolną spotkanie uczniów z Anną Kościółek – tarnowską pisarką, autorką cyklu powieściowego „Zwoje z Orlej Wyspy”. I nawiązaliśmy współpracę z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie.

Czas to miłość 🙂

Response code is 404