Pracownia fryzjerska w Zespole Szkół Niepublicznych świadczy bezpłatne usługi fryzjerskie (strzyżenie i modelowanie) w ramach Karty Tarnowskiej Rodziny oraz dla emerytów i rencistów za okazaniem legitymacji.

Aby skorzystać z usługi należy umówić się telefonicznie: 14 636 0715.


Nabór do II edycji projektu pn. „Gotuj po hiszpańsku II”.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i skierowany jest do osób od 18 – 35 roku życia, z pasją do gotowania, niepracujących, długotrwale bezrobotnych, zamieszkałych na terenie Małopolski.

Dla Uczestników Projektu jest zapewniony intensywny kurs języka hiszpańskiego, warsztaty przygotowujące do wyjazdu i następnie pobyt w Hiszpanii.

Projekt realizowany jest przez Fundację PROAKTYWNI.

Szczegółowe informacje o projekcie i formularz aplikacyjny dostępne są na stronie internetowej www.gotujpohiszpansku.pl oraz w Biurze Projektu: tel. 12 200 21 77,

e-mail gotuj@fundacjaproaktywni.pl, ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków.