Pracownia fryzjerska w Zespole Szkół Niepublicznych świadczy bezpłatne usługi fryzjerskie (strzyżenie i modelowanie) w ramach Karty Tarnowskiej Rodziny oraz dla emerytów i rencistów za okazaniem legitymacji.

Aby skorzystać z usługi należy umówić się telefonicznie: 14 636 0715.


Dyrekcja, wychowawcy oddziałów klasowych oraz  nauczyciele Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie serdecznie zapraszają Rodziców i prawnych opiekunów wszystkich uczniów, na spotkanie w dniu 20 września 2018 r. o godzinie 16:00.

Zebrania odbędą się w budynku szkoły przy ul. Mościckiego 27 w salach poszczególnych oddziałów.