Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych Zespołowi Szkół Niepublicznych w Tarnowie

1. Szanowna/y Pani/Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Niepublicznych w Tarnowie zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: zsn.tarn@gmail.com lub telefonując pod numer: 14 636 07 15. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych p. Iwonę Basta pisząc na adres: ibasta@onet.pl
2. Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna dla osób kontrahentów/klientów
Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie

1. Szanowna/y Pani/Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Niepublicznych w Tarnowie zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: zsn.tarn@gmail.com lub telefonując pod numer: 14 636 07 15. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych p. Iwonę Basta pisząc na adres: ibasta@onet.pl

2. Twoje Dane osobowe przetwarzane są w celu pozyskania/przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej
i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższych celów.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konsultacjach /promocjach/ konkursach w Zespole Szkół Niepublicznych w Tarnowie

1. Szanowna/y Pani/Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Niepublicznych w Tarnowie zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: zsn.tarn@gmail.com lub telefonując pod numer: 14 636 07 15. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych p. Iwonę Basta pisząc na adres: ibasta@onet.pl
2. Twoje dane przetwarzane są w celu obsługi promocji lub konsultacji, konkursów.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. na czas realizacji ww. celów.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Szanowna/y Pani/Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Niepublicznych w Tarnowie zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: zsn.tarn@gmail.com lub telefonując pod numer: 14 636 07 15. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych p. Iwonę Basta pisząc na adres: ibasta@onet.pl
2. Twoje dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Ciebie zgodą.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

1. Szanowna/y Pani/Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Niepublicznych w Tarnowie zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: zsn.tarn@gmail.com lub telefonując pod numer: 14 636 07 15. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych p. Iwonę Basta pisząc na adres: ibasta@onet.pl
2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje budynki, oraz teren wokół obiektów.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna dla pracowników Zespołu Szkół Niepublicznych
w Tarnowie

1. Szanowna/y Pani/Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Niepublicznych w Tarnowie zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: zsn.tarn@gmail.com lub telefonując pod numer: 14 636 07 15. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych p. Iwonę Basta pisząc na adres: ibasta@onet.pl
2. Twoje dane przetwarzane są w celach związanych ze stosunkiem pracy. Podanie twoich danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203 ze zm.) jest obowiązkowe a w pozostałym zakresie dobrowolne.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.