Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Technikum (4-letnie)

– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik usług fryzjerskich

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie Gimnazjum.

Szkoła Branżowa I stopnia (3-letnia)

– fryzjer
– kucharz
– cukiernik
– cieśla
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
– stolarz
– ślusarz (z przygotowaniem do egzaminu spawalniczego)
operator urządzeń przemysłu szklarskiego – NOWOŚĆ!

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie Gimnazjum.

Szkoła zapewnia wszystkim uczniom praktyki, w nowocześnie wyposażonych pracowniach oraz warsztatach szkoleniowych, odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla nauczanego zawodu.

Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy – klasa III

– kucharz
– stolarz
– ślusarz
– murarz–tynkarz
– pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Uwaga! Podanie i kwestionariusz osobowy dostępne są w zakładce „Dla ucznia”/”Druki do pobrania”.