Rekomendowane jest prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia w szczególności z wykorzystaniem: