Zgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. nauka we wszystkich szkołach będzie realizowana na odległość. Nauczyciel ma obowiązek realizowania podstawy programowej oraz oceniania wiedzy, umiejętności i postępów w nauce każdego ucznia. Dla wszystkich jest to bardzo duże wyzwanie i wymaga szeroko pojętej współpracy grona pedagogicznego, uczniów i rodziców.