Koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne
oraz działalność organizacji uczniowskich w roku szkolnym 2020/2021.

 

  1. Samorząd Uczniowski – p. Renata Uchwat, p. Katarzyna Bielak
  2. Szkolne koło wolontariatu – s. Zachariasza, p. Renata Uchwat, ks. Piotr
  3. Pracownia kreatywna – p. Renata Uchwat, s. Zachariasza
  4. Koło filozoficzno – religijne – ks. Piotr Pasek
  5. Klub Historyczny im. Armii Krajowej – p. Grażyna Zielińska
  6. Spółdzielnia Uczniowska – p. Marta Krawczyk, p. Marzena Kowalczyk, p. K. Despet
  7. SKS – p. Magdalena Łoś
  8. Zespół wokalny – p. Renata Uchwat
  9. Kółko teatralne – p. Renata Uchwat