BS1 II D (SP)- s.6 WYCHOWAWCA – Magdalena Łoś
Cukiernik Monter Ślusarz
Poniedziałek
1. 7.10 zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne tech z materiałozn
2. 8.00 od 7:00 od 7:00 tech z materiałozn
3. 8.50 OHP OHP tech napr el masz
4. 9.45 6 godz. 5 godz. pad kon masz i masz
5. 10.45 pad kon masz i masz
6. 11.40 tech wytw el masz
7. 12.35 tech wytw el masz
8. 13.25 tech wytw el masz
9. 14.15
10. 15.05
11. 15.55
Wtorek
1. 7.10
2. 8.00
3. 8.50 biologia
4. 9.45 wychowanie fizyczne
5. 10.45 j. polski
6. 11.40 chemia
7. 12.35 wychowanie fizyczne
8. 13.25 j. angielski
9. 14.15 j. polski
10. 15.05
11. 15.55
Środa
1. 7.10 zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne
2. 8.00 od 7:00 od 7:00
3. 8.50 OHP OHP
4. 9.45 5 godz. 5 godz.
5. 10.45 prac cukiernicza
6. 11.40 prac cukiernicza
7. 12.35 prac cukiernicza
8. 13.25 prac cukiernicza
9. 14.15
10. 15.05
Czwartek
1. 7.10
2. 8.00 religia
3. 8.50 matematyka
4. 9.45 religia
5. 10.45 godzina z wychowawcą
6. 11.40 matematyka
7. 12.35 wychowanie fizyczne
8. 13.25 j. angielski
9. 14.15 historia
10. 15.05 j. angielski zaw
11. 15.55
Piątek
1. 7.10 technologie prod cuk dokument techniczna zajęcia praktyczne
2. 8.00 technologie prod cuk dokument techniczna od 7:00
3. 8.50 technologie prod cuk budownictwo ogólne OHP
4. 9.45 technologie prod cuk tech robobót mal-tep 5 godz.
5. 10.45 technologie prod cuk tech robobót mal-tep
6. 11.40 technika w prod cuk tech robobót mal-tep
7. 12.35 technika w prod cuk tech robobót mal-tep
8. 13.25 technika w prod cuk
9. 14.15
10. 15.05
11. 15.55