REALIZOWANIE  ZADAŃ SZKOŁY W CZERWONEJ  STREFIE

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, przedstawiam Państwu informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły oraz o stosowanych formach i metodach kształcenia w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania, tj. od 19 października 2020 r. do czasu pozostawania
w strefie czerwonej.

 1. Obowiązuje nas dotychczasowy plan lekcji. Wszystkie realizowane tematy będą odnotowane w dzienniku elektronicznym. Natomiast aktywność ucznia będzie zaznaczana jako obecność na zajęciach.
 2. Przedmioty ogólnokształcące oraz teoretyczne przedmioty zawodowe będą nauczane
  w trybie zdalnym, natomiast wszystkie zajęcia praktyczne będą realizowane tradycyjnie, zgodnie z planem lekcji ( w wyznaczonych miejscach i w określonych dniach).
 3. W najbliższym tygodniu tj. od 19 do 23 października pracujemy zdalnie tylko przy pomocy dziennika elektronicznego, uczniowie otrzymają odpowiednie materiały, zagadnienia i zadania oraz określony termin odpowiedzi jako warunek obecności na zajęciach tym tygodniu. Nauczyciele jasno określą jakie będą konsekwencje przesłania zadania po terminie, oprócz nieobecności.
 4. Od kolejnego tygodnia tj. 26 października wprowadzimy także lekcje na żywo przez MS Teams. Uczniowie zostaną poinformowani o tych zajęciach przez wychowawców ciągu kilku najbliższych dni.
 5. W pierwszej wiadomości nauczyciel określi aktywności, które pozwolą stwierdzić, czy uczeń zapoznał się ze wskazanym materiałem, a także dadzą podstawę do oceny. Takimi aktywnościami mogą być m.in.:
 • przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami,
 • zdjęcia dokumentujące wykonane zadanie lub zadaną pracę,
 • wypowiedź ucznia na forum,
 • udział w dyskusjach on-line.
 1. Drogi Uczniu:
 • Zapoznaj się z informacjami przesłanymi przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów na temat sposobów i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia nauczania.
 • Sprawdź działanie swoich urządzeń komputerowych; przygotuj swoje zeszyty
  i podręczniki, gdyby potrzebna była dodatkowa notatka poza materiałami elektronicznymi.
 • Jeśli w domu nie masz odpowiedniego sprzętu do zdalnego nauczania, skontaktuj się z wychowawcą w celu ustalenia planu i sposobu pracy z Tobą.
 • Zapoznaj się z instrukcjami przekazanymi przez nauczycieli, jak pobrać materiały do nauki. Uważnie czytaj polecenia – jeśli masz wątpliwości, wykorzystaj dostępne formy komunikacji, by wyjaśnić je z nauczycielem.
 • Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu – pamiętaj, aby kilka minut wcześniej zalogować się w odpowiednim miejscu.
 • Możesz zawsze poprosić o przedłużenie terminu wykonania danego zadania/aktywności w razie potrzeby – napisz wiadomość do nauczyciela.
 • Udzielaj odpowiedzi i zadawaj pytania przez sieć; pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy grzecznościowej przy ich formułowaniu.
 • Staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużaj niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze.
 • Systematycznie odrabiaj zadania domowe i wykonuj wymagane przez nauczyciela aktywności w termie wskazanym przez nauczyciela; prześlij rozwiązanie (plik)
  w wyznaczonym terminie i upewnij się, że dotarło do nauczyciela.
 • Przechowuj pliki z rozwiązaniami zadań z poszczególnych przedmiotów.
  W przypadku trudności poproś o pomoc nauczyciela, rodziców lub kolegów.
 • Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w Intrenecie i higieny pracy
  z komputerem/innymi urządzeniami elektronicznymi. Informuj rodziców (opiekunów) i nauczycieli o wszystkich sytuacjach, które wzbudziły Twój niepokój.
 • Pomagaj kolegom i nauczycielom, jeśli mają trudności techniczne.
 • Jeżeli w tym roku zdajesz egzamin zawodowy, skorzystaj z materiałów publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym z próbnych testów.

Funkcjonowanie szkoły od 19 października 2020 r.
Sekretariat szkoły: codziennie od 8:00 – 15:00
Dyrektor szkoły: codziennie od 8:00 – 14:00

Pedagog szkolny: codziennie od 8:00 – 12:00

 • Poniedziałek – p. Justyna Kolak-Gębala
 • Wtorek i środa – p. Renata Uchwat
 • Czwartek i piątek – p. Monika Dymon

W pozostałe dni poszczególni pedagodzy szkolni pracują zdalnie, uczniowie i rodzice mogą zwracać się prośbą o pomoc w godzinach od 8:00 – 14:00 – kontakt przez dziennik elektroniczny.

Dyrektor ZSN w Tarnowie