O klubie

Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkół Niepublicznych w Tarnowie rozpoczął swoją działalność w październiku 2015 roku, zrzesza on uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia. Koordynatorami i opiekunami Klubu są p. Renata Uchwat – pedagog i s. Zachariasza Kalinowska. Pracę klubu wspierają również nauczyciele i pracownicy szkoły.

Klub w czasie swej działalności poszerzył zakres i obecnie działamy nie tylko na rzecz społeczności szkolnej ale również środowiska lokalnego. Podjęliśmy współpracę z wieloma instytucjami działającymi na terenie naszego miasta dzięki czemu wspólnie organizujemy akcje ogólnopolskie takie jak „Biała wstążka”, „Miś”, „Rogaliki nadziewane miłością” oraz uczestniczymy w zbiórce na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Realizowaliśmy również projekt socjalny oraz podejmowaliśmy wiele działań mających na celu profilaktykę przeciw przemocy wobec kobiet, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, a także wobec mężczyzn, podjęliśmy działania mające na celu  zwiększenie świadomości seniorów w zakresie jak nie stać się ofiarą przestępstwa. Uczniowie będący uczestnikami Klubu chętnie organizują i biorą udział w zbiórkach np. „Paczka dla bohatera”, zbiórkach na rzecz osób potrzebujących i chorych. Nasz Klub corocznie odwiedza z kolędą środowiskowe domy samopomocy. Szkolny Klub Wolontariatu również w okresie przedświątecznym prowadzi kiermasz świąteczny, na którym można nabyć ozdoby i stroiki wykonane przez uczniów podczas zajęć Pracowni kreatywnej, dochód z kiermaszu zasila działalność Klubu i pozwala na zorganizowanie kolejnych akcji oraz na materialne wsparcie osób potrzebujących pomocy.

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu nieustannie się rozwija, jesteśmy otwarci na możliwość podjęcia współpracy z instytucjami i fundacjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy i zaangażowania nas w realizowane przez Państwa projekty i akcje. Kontakt z sekretariatem szkoły.

Skład zarządu

Patryk Hamerlik
Patryk Hamerlik
Przewodniczący


s. Joela<br>p. Renata Uchwat<br>ks. Piotr
s. Joela
p. Renata Uchwat
ks. Piotr
Prowadzący
Karina Muzhalovska
Karina Muzhalovska
Zastępca


Działalność klubu

Odwiedziny Świąteczne zasłużonych w walce o wolność KRAJU żołnierzy AK

Udział w Konkursie Wieńców Nagrobnych – „Żołnierska Pamięć”

Zbiórka artykułów spożywczych na rzecz przygotowywanej przez Młodzieżowe Centrum Wolontariatu PRZY PAŁACU wigilii dla osób samotnych i starszych

Udział w zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU SOCJALNEGO „JESTEM SENIOREM – WIEM WIĘCEJ I REAGUJĘ”

Udział w akcji „Rogaliki nadziewane miłością”

Odwiedziny zasłużonych w walce o wolność żołnierzy AK przez młodzież SKW z życzeniami Wielkanocnymi

Objęcie opieką Miejsc Pamięci narodowej: Obelisków upamiętniających VI Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej i XVI Pułk Piechoty Armii Krajowej

Omówienie i ustalenie zakresu działalności pracy SKW w każdym kolejnym roku szkolnym

Udział w Dniu Otwartym w Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie

Udział w kampanii profilaktycznej przeciwko przemocy wobec kobiet, mężczyzn, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, „Biała Wstążka” oraz „Miś”

Organizacja i prowadzenie „Kiermaszu świątecznego” na terenie szkoły

Wizyta z kolędą w środowiskowych domach samopomocy

ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z IDEĄ WOLONTARIATU

Udział w akcji zbierania zakrętek na zakup sprzętu dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Czynny udział w przygotowaniu wigilii dla osób samotnych i starszych organizowanej przez Młodzieżowe Centrum Wolontariatu w Pałacu Młodzieży w Tarnowie poprzez upieczenie ciastek na spotkanie wigilijne oraz dekorowanie stołów

Instytucje współpracujące

Stowarzyszenie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie

Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Kingi prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. Czarna Droga

Fundacja „Zmieńmy świat” w Tarnowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” oraz z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie

Tarnowski Ośrodkek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie

Świetlica Parafialna „U Jana Pawła II”

Fundacja „Kromka Chleba”

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie, prowadzony przez: Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO

Młodzieżowe Centrum Wolontariatu przy Pałacu Młodzieży w Tarnowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie