W roku szkolnym 2022/2023, Szkolny Klub Wolontariatu w ramach swojej działalności po raz kolejny wziął udział w akcji „Szkoła Pamięta”. Celem tej akcji jest porządkowanie opuszczonych grobów i grobów naszych bohaterów, zasłużonych dla tarnowskiej ziemi. To czas, w którym w sposób szczególny czcimy ich pamięć, przywołujemy ich życiorysy i poznajemy historię regionu. Stałymi akcjami, w które również się angażujemy, to akcje profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dzieci – „MIŚ” i „BIAŁA WSTĄŻKA”. Głównymi organizatorami tych wydarzeń był Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie. Z instytucją tą mamy przyjemność współpracować od kilku lat.
Niestety w brew oczekiwaniom, a może raczej nadziejom, wojna w Ukrainie nie dobiegła końca. Dlatego na prośbę Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Tarnowie, w naszej szkole zorganizowaliśmy akcje „Światło dla Ukrainy”, w ramach której zorganizowana została zbiórka świec, latarek i baterii. Zebrane dary przekazane zostały zgromadzeniu, a docelowo trafiły do sióstr w Lwowie, które opiekują się uchodźcami, przybywającymi do Lwowa ze wschodu kraju.
Stałym punktem działalności naszego wolontariatu jest pomoc naszym kolegom i koleżankom w nauce, wyrównywanie braków i pomoc w zdobyciu materiałów edukacyjnych.