Kierunki kształcenia

Nasza szkoła oferuje różnorakie, pełne pasji i przyjemności kierunki kształcenia. W przyszłości zaoferują one zdobycie zawodu i osiągnięcie kariery w tym zawodzie.

  • Zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • Zawód ślusarz
  • Zawód kucharz
  • Zawód cukiernik
  • Zawód fryzjer
Zawód ślusarz

Zawód ślusarz

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Wykonywania elementów maszyn i urządzeń.

Naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Wykonywania połączeń.

Konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Montowania systemów suchej zabudowy.

Wykonywania robót malarskich.

Wykonywania robót tapeciarskich.

Wykonywania robót posadzkarskich.

Wykonywania robót okładzinowych.
Zawód cukiernik

Zawód cukiernik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych.

Sporządzania półproduktów cukierniczych.

Sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych.

Dekorowania wyrobów cukierniczych.
Zawód kucharz

Zawód kucharz

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz  jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Przechowywania żywności.

Sporządzania potraw i napojów.

Wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.
Zawód fryzjer

Zawód fryzjer

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów.

Wykonywania zabiegów chemicznych włosów.

Wykonywania strzyżenia włosów.

Wykonywania stylizacji fryzur.