O szkole

Zespół Szkół Niepublicznych powstał 01.09.2005 r. jako szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej. Od tego czasu systematycznie się rozwija. W skład ZSN wchodziły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Branżowa Szkoła I stopnia, Niepubliczne Technikum, Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy oraz Niepubliczne Gimnazjum i szkoła Podstawowa.

Wartości szkoły

ZSN jest szkołą niezwykle potrzebną środowisku, gdyż rozwiązuje wiele problemów edukacyjno-wychowawczych i społecznych młodych ludzi pomagając im w znalezieniu swojego miejsca w życiu. Uzupełnia ofertę szkół publicznych. Wydatnie wspiera rodziców (prawnych opiekunów) uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym..

Przyszłość i kariera

Szkoła kształci uczniów w kierunkach atrakcyjnych na rynku pracy oraz zapewnia ciekawe zajęcia praktyczne. Umożliwia znalezienie ciekawej pracy i osiągnięcie kariery zawodowej.

Doświadczenie

Szkoła posiada dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną, przygotowaną do podjęcia zadań wynikających ze statutu i programów nauczania.

Czas wolny

Uczniowie posiadający kierunkowe uzdolnienia i szersze potrzeby edukacyjne, a także artystyczne, mogą je rozwijać w licznych kołach zainteresowań, które prowadzone są w naszej szkole z wielką pasją.

Bądźmy aktualni

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w klasopracowniach wyposażonych w multimedia. Szkoła dysponuje także nową pracownią komputerową z dostępem do Internetu. 

Do roboty!

Placówka posiada zaplecze techniczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, pracownie: gastronomiczne, cukiernicze i fryzjerskie.

Działalność szkolna

W szkole działają następujące organizacje: Samorząd Uczniowski, Szkolne koło wolontariatu, Pracownia kreatywna, Koło filozoficzno-religijne, Klub Historyczny im. Armii Krajowej, Spółdzielnia Uczniowska i SKS.