Terminy zebrań

W ciągu roku szkolnego odbywa się 4 lub 5 zebrań z rodzicami: wrzesień, listopad, styczeń, kwiecień i dodatkowe wg potrzeb. Dokładne terminy podawane są uczniom ok. dwóch tygodni wcześniej. Rodziców i Opiekunów uczniów poszczególnych klas zapraszamy:

I A BS
I A BS
p. Marzena Kowalczyk
Sala nr 1
II A BS
II A BS
p. Joanna Bień
Sala nr 20
II D BS 
II D BS 
p. Magdalena Łoś
Sala nr 6
I B BS
I B BS
p. Bożena Gałęza
Sala nr 2
II B BS
II B BS
p. Natalia Rogóż
Sala nr 27
III A BS
III A BS
p. Marta Krawczyk
Sala nr 24
I C BS
I C BS
p. Magdalena Nowicka
Sala nr 5
II C BS
II C BS
p. Katarzyna Despet
Sala nr 23
III B BS
III B BS
p. Katarzyna Bielak
Sala nr 25

Konsultacje indywidualne

Indywidualne spotkania z wychowawcami poszczególnych oddziałów klasowych
oraz nauczycielami przedmiotów po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym.

Dyrektor ZSN

mgr Anna Bieniasz
Codziennie – 8:00 – 14:00

Pedagog (kl. I A, I B, I C, III A)

mgr Monika Dymon
Codziennie 8:00 – 13:00

Pedagog (kl. II A, II B, II C, II D, III B)

mgr Renata Uchwat
Codziennie 8:00 – 11:00