Terminy zebrań

W ciągu roku szkolnego odbywa się 4 lub 5 zebrań z rodzicami: wrzesień, listopad, styczeń, kwiecień i dodatkowe wg potrzeb. Dokładne terminy podawane są uczniom ok. dwóch tygodni wcześniej. Rodziców i Opiekunów uczniów poszczególnych klas zapraszamy:

I A BS
I A BS
p. KATARZYNA BIELAK
Sala nr 7
II A BS
II A BS
p. MARZENA KOWALCZYK
Sala nr 25
II A BS
II A BS
p. JOANNA BIEŃ
Sala nr 20
I B BS
I B BS
p. WITOLD WZOREK
Sala nr 6
II B BS
II B BS
p. BOŻENA GAŁĘZA
Sala nr 2
III B BS
III B BS
p. NATALIA ROGÓŻ
Sala nr 27
I C BS
I C BS
p. KATARZYNA WIATR
Sala nr 1
II C BS
II C BS
p. MAGDALENA NOWICKA
Sala nr 5
III B BS
III B BS
p. KaTARZYNA DESPET
Sala nr 23
III A BS
III A BS
p. MaGDALENA ŁOŚ
Sala nr 24

Konsultacje indywidualne

Indywidualne spotkania z wychowawcami poszczególnych oddziałów klasowych
oraz nauczycielami przedmiotów po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym.

Dyrektor ZSN

mgr Anna Bieniasz
Codziennie – 8:00 – 14:00

Pedagog (kl. II A, II B, II C, III B)

mgr Monika Dymon
Codziennie 8:00 – 13:00

Pedagog (kl. I A, I B, I C, III D)

mgr Anna Furtak
Codziennie 8:00 – 13:00

Pedagog (kl. III A, III C)

mgr Justyna Kolak – Gębala
Poniedziałek, Środa, Piątek: 8:00 – 12:00