Biała wstążka

Kolejny raz nasza szkoła wzięła udział w akcji profilaktycznej przeciwdziałającej przemocy "Biała wstążka", organizatorami akcji są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Komenda Miejska Policji w Tarnowie.

Kolejny raz nasza szkoła wzięła udział w akcji profilaktycznej przeciwdziałającej przemocy „Biała wstążka”, organizatorami akcji są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Komenda Miejska Policji w Tarnowie. W tym roku akcja skupiona była wokół działań profilaktycznych i edukacyjnych, mających na celu wsparcie ofiar przemocy i zmotywowanie ich do czynnego stawiania oporu „Przerywam milczenie i walczę o siebie”. W ramach akcji, nasi uczniowie przygotowali tematyczne plakaty informacyjne. Stałą ekspozycją w szkole jest tablica informacyjna, informującą gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych, w tym: dla ofiar przemocy, osób w kryzysie emocjonalnym, ofiar przestępstw itp.
Dziękujemy naszym uczniom za zaangażowanie się w akcję i przygotowanie plakatów.