Kolejny wyjazd na narty – Jurasówka

Zima już powoli odpuszcza, ale za to chęci naszych uczniów do jazdy na nartach ciągle rosną

Zima już powoli odpuszcza, ale za to chęci naszych uczniów do jazdy na nartach ciągle rosną.
W takiej sytuacji konieczne było zorganizowanie kolejnego wyjazdu podczas, którego adepci białego szaleństwa mogli zdobywać kolejne umiejętności i pokonywać swoje lęki. Oczywiście byli tez chętni na stawianie pierwszych kroków na nartach.
Tym razem, głównym celem było pokonanie trasy nr.3, czyli najbardziej nachylonego stoku, gdzie już trzeba mieć opanowaną technikę równoległej jazdy na nartach.
Warto wspomnieć, że w dniu 10 marca słońce świeciło wyjątkowo mocno, aż trudno było poczuć, że to ciągle kalendarzowa zima.
W dobrych nastrojach, pełni wrażeń i pozytywnych doświadczeń zakończyliśmy sezon narciarski.