Pamiętamy – kartki świąteczne dla Ukrainy

Uczniowie klasy 1c podczas lekcji religii wykonała kartki świąteczne, które trafią do dzieci i osób starszych na Ukrainie

Uczniowie klasy 1c podczas lekcji religii wykonała kartki świąteczne, które trafią do dzieci i osób starszych na Ukrainie, opiekę nad którymi sprawują Siostry Świętego Józefa.