Pamiętamy

Kolejny raz nasi uczniowie wzięli udział w akcji pn. "Pamiętamy", jest to akcja zapoczątkowana przez MEN, a obecnie kontynuowana przez nas samych.

Kolejny raz nasi uczniowie wzięli udział w akcji pn. „Pamiętamy”, jest to akcja zapoczątkowana przez MEN, a obecnie kontynuowana przez nas samych. W ramach akcji podjęliśmy współpracę z Zarządem Starego Cmentarza w Tarnowie, gdzie wykonujemy prace porządkowe i odwiedzamy zapomniane groby. Cmentarz ten jest szczególny, gdyż jest jedną z najstarszych nekropolii w kraju, a na cmentarzu tym spoczęło wielu bohaterów i ludzi zasłużonych dla Tarnowa. Nasza praca, jest więc nie tylko pożyteczna ale jest dla nas żywą lekcją historii naszego regionu.