ROCZNICA PRZEMIANOWANIA ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ I POWOŁANIA ARMII KRAJOWEJ

81. ROCZNICA PRZEMIANOWANIA ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ I POWOŁANIA ARMII KRAJOWEJ