Spotkanie ze strażakiem!

W dniu 19 maja z inicjatywy Pana Witolda Wzorka zostało zorganizowane spotkanie uczniów klas pierwszych branżowej szkoły l stopnia ze starszym aspirantem Tomaszem Burnat

W dniu 19 maja z inicjatywy Pana Witolda Wzorka zostało zorganizowane spotkanie uczniów klas pierwszych branżowej szkoły l stopnia ze starszym aspirantem Tomaszem Burnat z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.
Tematem spotkania było przybliżenie uczniom istoty pracy strażaka oraz działalności straży pożarnej w naszym mieście. Podczas prelekcji poznali zadania i obowiązki jakie ma do spełnienia strażak, jak również jakie predyspozycje muszą posiadać kandydaci ubiegający się o to stanowisko. Podczas spotkania Pan Tomasz uświadomił uczniom, jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia oraz jak powiadomić służby ratownicze i udzielać pierwszej pomocy. Nie zabrakło również wielu pytań ze strony naszych uczniów , których niewątpliwie zainteresowała ta tematyka.