UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA IM. 16 PUŁKU PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ

Dzień 8 lipca 2021r. to data szczególnie ważna, a wręcz historyczna dla naszej szkoły. To dzień, w którym Branżowej Szkole I Stopnia im. XVI Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie nadany został sztandar.

Dzień 8 lipca 2021r. to data szczególnie ważna, a wręcz historyczna dla naszej szkoły. To dzień, w którym Branżowej Szkole I Stopnia im. XVI Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie nadany został sztandar.

Zdarzenie tym bardziej szczególne, iż sztandar ten został ufundowany i przekazany na nasze ręce przez płk Zdzisława Baszaka ostatniego żyjącego żołnierza XVI Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Płk Zdzisław Baszak jest wielkim przyjacielem naszej szkoły i nierozerwalną jej częścią, dziś wspólnie tworzymy historię. Dzień ten był szczególny również dlatego, że w tym dniu płk Baszak obchodził swoje 101 urodziny, mieliśmy ogromną przyjemność i zaszczyt by wspólnie z naszym bohaterem świętować tak piękną rocznicę.
Panie Pułkowniku, jak trudno dobrać słowa gdy chce się podziękować za taki ogrom wsparcia, życzliwości, obecność i nieustającą pamięć o naszej szkole a przede wszystkim za podarowanie nam największego skarbu, jaki szkoła może otrzymać czyli sztandar. W tej sytuacji słowo dziękuję wydaje się tak małe, ale mimo wszystko dziękujemy i obiecujemy kontynuować dzieło, które Pan i Pana towarzysze broni z XVI Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej rozpoczęli. My dziś nie musimy walczyć o wolność, ale niosąc sztandar będziemy w swym życiu propagowali postawę patriotyczną, będziemy rozpowszechniać wiedzę o dokonaniach Pułku, a przede wszystkim ucząc się będziemy wspierać siłę naszej ojczyzny.
Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły za ogrom pracy, jaki włożyliście w przygotowanie tej uroczystości.