Zakończenie wymiany w „Dobrym kimacie”

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie został zrealizowany projekt pt.: „W dobrym klimacie” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Młodzież.

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie został zrealizowany projekt pt.: „W dobrym klimacie” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Młodzież.
W projekcie wzięło udział 20 młodych ludzi: 10 uczestników z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie i 10 młodych ludzi z Rumunii.
Celem projektu było ukształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska. Uczestnicy mieli możliwość uświadomić sobie przyczyny zanieczyszczeń środowiska. W trakcie trwania projektu podjęli działania, które prowadziły do ulepszenia jakości powietrza poprzez symboliczne zasadzenie drzew na terenie OHP.
Uczestnicy wzięli udział w dwóch wyjazdach edukacyjnych do Krakowa oraz Niedzicy. Wyjazdy te miały na celu podkreślenie piękna naturalnej przyrody oraz pokazaniu, że należy o to piękno dbać i je chronić. Jednym z ciekawszych spotkań w terenie, była wizyta w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych, gdzie młodzi dowiedzieli się jak wygląda proces przetwarzania śmieci, a także co należy zrobić, by produkować ich mniej.
Nie zabrakło też czasu na integrację i rekreację, np. podczas spływu Dunajcem.

Wymiana młodzieży odbywała się w Tarnowie w dniach od 4 do 10 kwietnia 2022 r.