Zaszczyt i wyróżnienie dla Branżowej Szkoły I stopnia w Tarnowie

Drodzy uczniowie i rodzice oraz nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły z radością informuję, że 14 lutego podczas uroczystości upamiętniającej 80 rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, jako osoba reprezentująca Branżową Szkołę I stopnia im. 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej


Drodzy uczniowie i rodzice oraz nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły z radością informuję, że 14 lutego podczas uroczystości upamiętniającej 80 rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, jako osoba reprezentująca Branżową Szkołę I stopnia im. 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej otrzymałam odznaczenie pamiątkowe za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jest to uhonorowanie całej społeczności szkolnej, które przyjmujemy jako wyróżnienie ale też zobowiązanie do dalszego kontynuowania pamięci o bohaterach, promowania umiłowania Ojczyzny poprzez sumienne wypełnianie obowiązków oraz stawianie granicy obojętności na szerzące się zło lub zaniedbywane dobro.
Anna Bieniasz