Akademia z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.