Podsumowanie akcji „Onkokobieta jest piękna”

Zakończyliśmy zbiórkę w ramach akcji "Onkokobieta jest piękna".

Zakończyliśmy zbiórkę w ramach akcji „Onkokobieta jest piękna”. Dziękujemy Wszystkim zaangażowanym w akcję, za tak duży odzew i ogrom Waszej troski i życzliwości dla drugiego człowieka. Szczególnie dziękujemy osobom, które nagłośniły akcje i zorganizowały punkty zbiórki w miejscu swego zamieszkania i pracy, dziękujemy Pani Małgorzacie Skulteckiej – Szeląg, Pani Ewelinie Rudnickiej, Pani Annie Jasnosz oraz Pani Barbarze Trojanowskiej. Dziękujemy!