Wycieczka do Krakowa

Wycieczka została zorganizowana dla członków Klubu Historycznego w celu wzbogacenia przez nich wiedzy historycznej.

Wycieczka została zorganizowana dla członków Klubu Historycznego w celu wzbogacenia przez nich wiedzy historycznej.
Uczniowie zwiedzili Muzeum pod Kopcem poświęcone bohaterowi narodowemu, Tadeuszowi Kościuszce, weszli na szczyt Kopca skąd podziwiali panoramę Krakowa
i zachwycali się jego pięknem.
Sprzyjająca pogoda umożliwiła Klubowiczom spacer bulwarami nadwiślańskim i ulicami Krakowa.
Kolejnym punktem programu była wizyta w Panteonie Narodowym w Kościele Apostołów Piotra i Pawła, miejscu spoczynku twórców narodowej kultury, sztuki i nauki, m.in. Krzysztofa Pendereckiego, Adama Zagajewskiego, Sławomira Mrożka.
Wycieczka dostarczyła uczniom konkretnej wiedzy o przeszłości i kulturze, wzbogaciła ich świat duchowy i wrażliwość estetyczną.
Opiekę nad młodzieżą sprawowali pani Grażyna Zielińska i pan Witold Wzorek.