Wycieczka szkolna do Oświęcimia

W czwartek 12 maja odbyła się wycieczka szkolna do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Celem wycieczki było przede wszystkim poznanie zjawiska holokaustu na tle wydarzeń II wojny światowej

W czwartek 12 maja odbyła się wycieczka szkolna do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Celem wycieczki było przede wszystkim poznanie zjawiska holokaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce oraz oddanie czci i pamięci wszystkim ofiarom tej największej w dziejach świata zbrodniczej machiny. Zwiedzanie obejmowało obozy Auschwitz I oraz Auschwitz II Birkenau – miejsc, które stały się symbolem nazistowskich zbrodni i Holocaustu – eksterminacji narodu żydowskiego.

 Z przewodnikami, po minięciu bramy z niemieckim  napisem „Arbeit macht frei”, uczniowie rozpoczęli zwiedzanie wystawy stałej oraz obiektów na terenie obozu macierzystego Auschwitz I. Następnie udali się do obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie zwiedzili najważniejsze obiekty poobozowe: rampę wyładowczą, ruiny komór gazowych i krematoriów oraz baraki więźniarskie. Odwiedzane miejsca, eksponaty muzealne zrobiły wielkie wrażenie na zwiedzających. Była to prawdziwa lekcja historii o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w czasie II wojny światowej.

Zwiedzanie uwrażliwiło uczniów  na los innych oraz skłoniła młodych ludzi do głębokiej refleksji nad istotą człowieczeństwa i potrzebą pielęgnowania takich wartości, jak: wzajemny szacunek, przyjaźń, tolerancja, miłość.